LUMEL S.A.
             
LUMEL S.A.

LpOgłoszenieData ogłoszeniaTermin składania ofertStatus
1Dostawa wanny kalibracyjnej2018-08-102018-08-27W trakcie
2Dostawa generatora funkcyjnego i oporników dekadowych2018-08-092018-08-29W trakcie
3Dostawa kamery termowizyjnej2018-08-092018-08-24W trakcie
4Dostawa komory klimatycznej2018-08-092018-08-24W trakcie
5Dostawa Systemu wibracyjnego2018-08-092018-08-24W trakcie
6Dostawa Generatora ESD do 30kV 2017-12-212018-01-15Zamknięty
7Dostawa 6 zestawów komputerowych2017-12-212018-01-15Zamknięty
8 Dostawa generatora funkcyjnego i oporników dekadowych 2017-12-212018-01-15Zamknięty
9Dostawa Wanny kalibracyjnej2017-12-212018-01-15Zamknięty
10Dostawa wanny kalibracyjnej2017-11-272017-12-18Zamknięty
11Dostawa generatora funkcyjnego2017-11-272018-12-18Zamknięty
12Dostawa odbiorników dekadowych2017-11-272017-12-18Zamknięty
13Dostawa generatora ESD do 30kV2017-11-232017-12-13Zamknięty
14Dostawa Autotransformatora2017-10-102017-10-24Zamknięty
15Dostawa 6 zestawów komputerowych2017-10-102017-10-24Zamknięty
16Dostawa 6 zestawów komputerowych2017-08-042017-08-23Zamknięty
17Dostawa Autotransformatora2017-08-042017-08-23Zamknięty
18Dostawa dwóch Multimetrów wraz zestawem przewodów i listwami montażowymi 2017-08-042017-08-23Zamknięty
19Dostawa dwóch Multimetrów wraz zestawem przewodów i listwami montażowymi2017-07-132017-07-27Zamknięty
20Dostawa kalibratora wraz z zestawem przewodów, listew montażowych, wzmacniacza i oprogramowania 2017-07-132017-07-27Zamknięty
21Dostawa zasilacza laboratoryjnego dużej mocy2017-06-292017-07-10Zamknięty
22Dostawa trójfazowego kalibratora mocy 2017-05-162017-05-30Zamknięty
23Zasilacz laboratoryjny dużej mocy 2017-05-152017-05-29Zamknięty
24Dostawa dwóch Multimetrów wraz z dodatkowym wyposażeniem2017-05-152017-05-29Zamknięty
25Zestaw do badania przekładników prądowych 2017-05-112017-05-25Zamknięty


Firma LUMEL S.A. realizuje projekt :”Rozwój Działu Badań i Rozwoju firmy LUMEL S.A”

zgodnie z umową nr:POIR.02.01.00-00-0070/16-00 w ramach Działania 2.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

LUMEL S.A planuje zrealizowanie projektu inwestycyjnego związanego z rozwinięciem istniejącego w firmie Działu Badań i Rozwoju. W ramach projektu wyposażonych zostanie 7 stanowisk badawczych umożliwiających prowadzenie badań nad innowacyjnymi urządzeniami służącymi do pomiaru różnych parametrów elektrycznych i środowiskowych (prąd, napięcie, rezystancja, temperatura, wilgotność oraz nad procesami pomiaru parametrów sieci energetycznej)

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest rozwiniecie istniejącego od 1992 roku Działu Badań i Rozwoju firmy LUMEL SA.

Planowane efekty:

Finalny rezultat całego projektu, utworzenie następujących stanowisk badawczych

- Stanowisko do badań przekładników prądowych

- Stanowisko do przeprowadzania badań środowiskowych - temperatura/wilgotność

- Stanowisko do przeprowadzania badań środowiskowych – wibracje

- Stanowisko do badania niepewności pomiaru urządzeń pomiarowych

- Stanowisko do badania ESD układów przekładnikowych

- Stanowisko do badania Zaników i Zapadów napięcia

- Stanowisko do analizy sygnałów

W ramach projektu nastąpi również zwiększenie potencjału Działu Badawczo-Rozwojowego


Wartość projektu:

2 636 874 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

750 330 zł